30 millioner til Innovationscenteret

Nyt grønt fyrtårnsprojekt til Skive: Spar Vest Fonden donerer 30 mio. til GreenLabs Innovationscenter

SparVest Fonden donerer DKK 30 millioner til opførelsen af GreenLabs Innovationscenter. Den ambitiøse bygning skal fungere som omdrejningspunkt for national og international forskning og innovation, som ramme om morgendagens uddannelser inden for grøn omstilling og som samlingspunkt for virksomhederne i GreenLabs grønne industripark. Med Innovationscenteret kommer Skive for alvor på det globale landkort for grøn innovation.

GreenLab har som del af sit formål at bringe industri, forskning, uddannelse og innovation sammen, så de i fællesskab kan accelerere den grønne omstilling.

Med Spar Vest Fondens gavmilde donation går GreenLabs Innovationscenter fra at være en vision til at være et konkret projekt, og dermed kan GreenLab i endnu højere grad bidrage til den lokale udvikling af Skiveegnen og til at blive et samlingspunkt for innovative kræfter fra hele verden.

Fritz Dahl Pedersen, formand for Spar Vest Fonden, siger:

”Spar Vest Fonden understøtter projekter, der gavner Skiveegnen, og hvor flere forskellige interessenter i fællesskab skubber på en positiv udvikling. GreenLabs Innovationscenter er et rigtig godt eksempel på netop det. Her bliver der skabt et fyrtårn for egnen, som bringer innovation, uddannelse, forskning og erhvervsliv sammen, og som samtidig skaber endnu flere grønne arbejdspladser og mere erhvervsturisme til Skiveegnen. Vi er stolte over at kunne medvirke til den udvikling”

For GreenLabs Head of Business Development, Jakob Hebsgaard Mogensen, betyder donationen helt konkret, at processen omkring Innovationscenteret nu accelereres.

“Denne donation gør Innovationscenteret til mere end en ambitiøs vision. Den første store donation er ofte det, der skal til for at de næste investorer følger med, og vi er sikre på, at de kommende fondsansøgninger kommer til at gå mere glat, fordi Spar Vest Fonden har haft modet og ambitionsniveauet til at gå massivt med fra starten”, siger Jakob Hebsgaard Mogensen.

Fundingprocessen skal være på plads primo 2022 og selve bygge processen er målsat til at starte ultimo 2022. Også GreenLabs CEO, Christopher Sorensen glæder sig over Innovationscenterets potentiale.

”Innovationscenteret er på mange måder den fysiske manifestation af alt det, GreenLab handler om. GreenLab vil være et sted, hvor innovation, uddannelse, forskning og erhvervsliv arbejder sammen og lærer af hinanden, og det er netop det, Innovationscenteret skal danne rammerne om. Projektet sætter GreenLab på landkortet – ikke bare i lokal eller national forstand. Med Innovationscenteret kan vi blive et samlingspunkt for internationale kræfter, der ønsker at understøtte og accelerere den grønne omstilling”, siger Christopher Sorensen, CEO, GreenLab.

Illustrationen i toppen er af skitseprojekt lavet af arkitekterne Meissner og Sigh – endeligt arkitektvalg er ikke foretaget endnu.

Fakta

GreenLab Innovation Center skal være et levende hus med mulighed for liv i såvel dag- og aftentimer for
erhverv, forskning, uddannelse, men også for forenings- og klubliv og formidlingsaktiviteter. Det fysiske innovationscenter skal således danne ramme om:

  • Kontorfaciliteter for blandt andet GreenLab og Klimafonden Skive
  • Forsknings- og undervisningsfaciliteter for de fire tekniske universiteter i Danmark, som alle samarbejder med GreenLab
  • Undervisningsfaciliteter for Skive College, som planlægger at flytte sine højspændingsuddannelser og kommende PtX- og offshoreuddannelser ind i Innovationscenteret
  • En erhvervs- og videreuddannelsesplatform, hvor specialister og fagfolk får kompetencer inden for grønne energiteknologier og PtX
  • Et inkubationsmiljø for etablerede og nye virksomheder i synergi med GreenLab-parkens virksomheder
  • Skole- og besøgstjeneste, der giver alle adgang til viden om grøn teknologi og fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling af samfundet
  • Faciliteter til lokale klubber og foreninger
  • Kursusvirksomhed og events samt master classes i international skala

 

Yderligere information

Jakob Hebsgaard Mogensen
Head of Business Development
GreenLab
jhmo@greenlab.dk
+45 4030 4235