Sådan sikrer vi en retfærdig grøn omstilling

Klumme: Sådan sikrer vi en retfærdig grøn omstilling

Vedvarende energi er i eksponentiel vækst, og der er en forventning om, at kapaciteten tager endnu mere fart frem mod 2026, viser en ny rapport fra Det Internationale Energi Agentur. Men vi kan ikke lykkes med den grønne omstilling uden lokal opbakning til vedvarende energi fra landdistrikterne, for det er netop her, at vi har plads til at møde behovet for grøn energi. Derfor spiller landdistrikterne en afgørende rolle i Danmarks ambitioner om grøn vækst.

Kapaciteten af vedvarende energi forventes at stige med 60% fra 2020-2026. Også i Danmark skal vi udvide den eksisterende kapacitet med både vindmøller på land og til havs samt nye solcelleparker. Det gør landdistrikterne helt centrale for den grønne omstillings realiserbarhed. For hvis ikke landdistrikterne bakker op om al den nye grønne energi, der opstilles i deres nærområder, så får vi rigtig svært ved at nå de danske og de internationale CO2-mål. Men landdistrikternes rolle i den grønne omstilling er rent faktisk et ”window of opportunity”, hvis man gør det rigtigt.

I dag har landdistrikterne lang vej igen for at leve op til de nationale og internationale klimakrav. For landdistrikterne udleder i gennemsnit mere CO2 per borger end borgerne i byerne. Det skyldes, at landdistrikterne ofte er leverandører af fødevarer og energi, som er udledningstunge sektorer. Men med den rette viden, økonomi og nye værktøjer kan landdistrikterne udnytte deres åbne vidder og eksisterende ressourcer, så deres produktion bliver langt mere bæredygtig, end den er i dag. Samtidig giver det god fornuft at bruge den vedvarende energi tæt på hvor den bliver produceret, før den bliver transporteret videre.

Alle kan få gavn af den grønne omstilling

Det bliver ingen nem opgave, men hvis vi inddrager lokale kræfter i den grønne udvikling af landdistrikterne, har vi gode forudsætninger for at sikre den nødvendige opbakning til den grønne omstilling netop her. I Skive er GreenLab f.eks. ejet af stærke lokale aktører som Skive Kommune, Spar Vest Fonden, Norlys og Klimafonden Skive, og de etablerede virksomheder i parken har en lokal forankring i bl.a. landbrug og fiskeri, både i deres ejerskab og værdikæder. Det giver lokalsamfundet en rolle i udviklingen af GreenLab Skive, så hele lokalsamfundet får gavn af den vækst, GreenLab skaber.

Landdistrikterne har modsat byerne den udfordring, at de qua deres størrelse ikke kan være lige effektive på alle områder af den grønne omstilling. Derfor gælder det om at finde de nicher, hvor man kan gøre den største forskel lokalt. Vi kalder det ”sources and uses of energy”. Hos GreenLab bruger man bl.a. restprodukt fra det lokale landbrug og fiskeri til at fremstille henholdsvis grønne brændsler, biogas og protein til dyrefoder i vores cirkulære industripark. Hvis vi lykkes med at udnytte de lokale kapaciteter, sådan som GreenLab gør i Skive, Esbjerg gør med offshore-aktiviteter, og som Sønderborg gør det med effektiv udnyttelse af energi, så får vi landdistrikterne op i omdrejninger og undgår i sidste ende store grønne forskelle mellem land og by. Vi skal bygge den grønne omstilling på eksisterende kapaciteter – om det så er industri, landbrug, havne eller iværksætteri.

Landdistrikterne som grøn vækstmotor

Det vil ikke kun skabe grøn vækst, der gavner alle at etablere grøn produktion i landdistrikterne. Det vil også skabe øget værdi for lokalsamfundene. Grøn produktion baseret på eksisterende lokale kapaciteter skaber på den korte bane øget efterspørgsel efter lokale virksomheder, entreprenører og håndværkere, ligesom der kan være afledte effekter i form af erhvervsturisme og dermed hotelovernatninger og restaurantbesøg. På længere sigt tiltrækker grøn produktion nye virksomheder til lokalområdet, som skaber øget økonomisk aktivitet og flere permanente arbejdspladser

Med andre ord kan det lade sig gøre at sikre, at den grønne omstilling ikke kun bliver en fordel for de store byer, men også bliver en vækstmotor for landdistrikter og mindre lokalsamfund, men det kræver, at vi bygger omstillingen på lokale kompetencer og initiativer med øje for deres respektive styrker og ressourcer.

Vores erfaring i Skive er, at når man opnår en kritisk volumen af industrielle samarbejdspartnere, kan man skabe en kaskade af positive forandringer, hvor flere og flere partnere kan se sig selv som medspillere i den grønne omstilling, fordi den er en attraktiv mulighed. Derfra begynder alle at stille skarpere spørgsmål til deres adfærd og antagelser om, hvad der er muligt. Nysgerrighed erstatter vaner, og det fører til et større omfang af nye samarbejdsformer og forretningsmodeller. Dette sker ikke, hvis man bare bliver præsenteret for en teori, en idé, en tanke eller plan om at forandre noget. Det sker kun, når man oplever på egen krop – eller i egen virksomhed – at der sker noget i ens område og hos ens naboer. Det motiverer til at tage del i forandringen i stedet for at være tilskuer.

*Klumme af CEO, Christopher Sorensen