Klumme: Nyttiggørelse af køleenergi bør være et krav for PtX-anlæg

Power-to-X har et problem – men det kan vendes til en grøn gave

Velviljen overfor Power-to-X-projekter er stor i disse år, men PtX-projekterne har et problem, som få taler om: Den betydelige mængde varme, et PtX-anlæg producerer, bliver ikke brugt til noget og udgør et betragteligt energispild. Det vil GreenLab lave om på.

Power-to-X’s mørke hemmelighed

Men Power-to-X er ikke kun guld og grønne skove. Faktisk gemmer PtX-produktionen på en hemmelighed, som ikke får så meget opmærksomhed, men som udgør en stor udfordring. Det drejer sig om køleenergien – nærmere bestemt nyttiggørelsen af køleenergien. Køleenergien i et Power-to-X anlæg er den varmeenergi, man fjerner fra et anlæg, for at holde det afkølet. Det sker ved, at man kører kølevand igennem anlægget, som afkøler udstyret ved at fjerne varmen fra det – en helt nødvendig proces for at forhindre overophedning.

Og hvad gør man så i dag med den varme, man har til rådighed, fordi anlægget er blevet kølet ned? Svaret er: ”ingenting”. Man sender varmen ud i luften og lever med det som en af omkostningerne ved at drive Power-to-X anlæg. Det har GreenLab sat sig for at gøre smartere. Derfor er vores CTO, Anders Bøje Larsen, lige nu i gang med et projekt, der skal gøre overskudsvarmen fra GreenLabs PtX-anlæg tilgængelig for en række lokale fjernvarmeværker, der så kan sende varmen ud i cirka 13.000 stuer på Mors og i Salling. Til gavn for både klimaet, økonomien og den geopolitiske energisituation.

En varm gave i en kold tid

De involverede varmeværker på Skive-egnen er begejstrede for muligheden for at få overskudsvarme fra GreenLabs to PtX-anlæg. ”Det her er en mulighed, der er opstået på det helt rigtige tidspunkt”, siger Anders Bøje Larsen. ”Vi står i en ny virkelighed energimæssigt, og alle er ekstremt motiverede for at finde løsninger, der kan imødekomme de stigende energipriser, presset fra Rusland og nødvendigheden af at omstille fra naturgas til fjernvarme. Her er der en løsning, der vil kunne levere billig varme til mange husstande med stor forsyningssikkerhed og forudsigelighed på priserne”.

Nyttiggørelse skal være et krav for PtX-anlæg

Anders Bøje Larsen er ikke i tvivl om at nyttiggørelsen af kølevarme er fremtiden for Power-to-X. Faktisk mener han, at det bør sre et krav for at få lov til at lave Power-to-X at man kan redegøre for, hvor høj en overskudsvarmeudnyttelse man kan præstere. ”Jeg mener, at man kun skal have lov til at lave Power-to-X, hvis man kan vise en høj nyttiggørelsesgrad af varmen”, siger han. ”Vi kommer på sigt til at nyttiggøre 75% af den tilgængelige varme i vores projekt, og samtidig kommer vi til at lægge hovedledningen tæt på byer, der aldrig har haft fjernvarme. Så vi udnytter ikke kun billig varme – vi er også med til at skabe grøn omstilling, hvor den ellers ikke ville have fundet sted. Og det er alt sammen uden betydelig teknisk risiko for varmeværkerne”.

Lokal opbakning

Det har ikke været svært for Anders Bøje Larsen at finde lokal opbakning til projektet fra varmeværker og kommune. Faktisk havde Skive Kommune, som er en ambitiøs grøn frontløber, allerede et etableret netværk af varmeværker som stammede fra et tidligere projekt. Dermed er vejen banet for en hurtig og effektiv proces, der så hurtigt som muligt skal resultere i rør i jorden og grøn varme til slutbrugerne. Planen er at lukke op for varmen i 2024.

Flere udfordringer

Der gemmer sig flere udfordringer med power-to-X og herunder også vandforbruget i produktionen. Hvordan løser man behovet for store mængder ultrarent vand uden at anvende drikkevand? Også her er GreenLab aktive med at se på perkolat og andre spilde-og råvandsprodukter, der kan bruges som alternativer.

Faktaboks

GreenLab vil distribuere overskudsvarme fra sin Power-to-X produktion til lokale varmeværker, der dermed kan opvarme cirka 13.000 husstande. De involverede varmeværker er:

  • Sønder Herreds Kraftvarmeværker
  • Nykøbing Mors fjernvarmeværk
  • Glyngøre fjernvarmeværk
  • Durup fjernvarmeværk
  • Roslev fjernvarme
  • Balling-Rødding varmeværk
  • Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk
  • Skive fjernvarme

GreenLabs to power-to-X projekter på 12 MW og 100MW PtX-anlæg skal være i drift i 2024 og herefter kan man begynde at distribuere varme ud i lokalområdet.

*Klumme af CTO, Anders Bøje Larsen