Nyt samarbejde med Energinet

Partnerskab med Energinet skaber Learning Lab for energisystemer

GreenLab har netop indgået et skelsættende læringspartnerskab med Energinet. Sammen skal GreenLab og Energinet skabe en innovationsplatform, hvor nye løsninger inden for energi og forsyning kan testes af i stor skala. Det skal blandt andet bidrage til at udvikle et mere fleksibelt energisystem, der kan håndtere en øget andel vedvarende energi.

GreenLab og Energinet – statens selvstændige selskab, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark – er gået sammen i et banebrydende læringspartnerskab, der har til formål at frembringe ny viden om en række temaer der angår energisystemer og den grønne omstilling.

Samarbejdet kombinerer Energinets unikke viden om energisystemer og forsyningssikkerhed med GreenLabs innovative platform, der sidste år blev udnævnt som regulatorisk testzone.

I den regulatoriske testzone giver de danske myndigheder dispensation fra elforsyningsloven, og det gør det muligt for GreenLabs industri- og energipark at udforske nye metoder inden for energiområdet og teste innovative forretningsmodeller eller ny teknologi, som hidtil er stødt på barrierer i den gældende elforsyningslovgivning. Det er netop den mulighed, det nye partnerskab vil udnytte.

Hvordan får vi plads til grøn energi på nettet?
Den grønne omstilling handler blandt andet om at skrue op for andelen af energi, der kommer fra vedvarende kilder.

Men problemet er ikke løst alene ved at bygge flere sol- og vindparker – vi skal også finde en løsning på at få den grønne energi ind på det eksisterende elnet. 

Det skal blandt andet ske ved at skabe sektorkobling på tværs af el- varme- og gasnettet, og det er en af de udfordringer der kan testes løsninger til i GreenLab.

”Der er brug for et ”energisystemlaboratorium”, hvor man kan afprøve hypoteser og prototyper inden for sektorintegration, systemfleksibilitet og datadrevne systemer i stor skala. Det kan GreenLab tilbyde med vores unikke regulatoriske rammer og innovations-approach. Vi er meget glade for at vi får lejlighed til at samarbejde med Energinet, som netop er eksperter på de store systemer”, siger Christopher Sorensen, CEO i GreenLab.

De første projekter: Data og markedsfleksibilitet
Energinet og GreenLab har allerede en række ideer til projekter, de vil i gang med, men de har ved aftalens indgåelse aftalt at fokusere på to specifikke temaer: Data Økosystem for Sektorkobling og Markedsfleksibilitet.

”Det er en kerneopgave for Energinet at bidrage til den grønne omstilling af energisystemerne. For den næste fase af omstillingen bliver det helt centralt at muliggøre fysisk såvel som digital sektorkobling for at sikre at vi omstiller til et energisystem, der ikke bare er grønt men også forsyningssikkert og effektivt”, siger Søren Dupont, Senior Vice President i Energinet, og fortsætter:

 ”Det er vigtigt, at vi udfordrer de eksisterende markedsmodeller og bliver i stand til at optimere dem, så de leverer den fleksibilitet, fremtidens energisystem kræver. Det forventer vi, at dette samarbejde kommer til at bidrage til”.

Øvrige temaer, som samarbejdet kommer til at arbejde med, er en bedre balancering af elnettet, mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser samt sporbarhed og certificering af energistrømme.