Ny brintinfrastruktur

Ny brintinfrastruktur kobler grøn industripark sammen

Evida, Vestjyllands Andel og GreenLab anlægger nu det første rørførte brintinfrastruktur i et testområde, der skal forbinde GreenHyScale projektets brintproduktion og forbruget hos Vestjyllands Andels “Søstjernefabrik” hos GreenLabs industripark i Skive. Der bliver tale om en teststrækning på 0,5 km., og den første brint forventes at flyde igennem røret i 2023.

Værdifuld erfaring
Etableringen og driften af brintinfrastrukturen vil give ny viden til både brintproducenter, -forbrugere og –infrastrukturejere og skabe nye værdikæder for Power-to-X. Rørstrækningen bliver dermed et centralt forberedende skridt frem mod udrulningen af brintinfrastruktur i større skala i Danmark. 

GreenLab og Evida har via ClusterNortH2-alliancen haft et tæt samarbejde, som nu fører til Evidas første rørførte brintinfrastruktur, HySymbiosisNet. Ved at igangsætte denne teststrækning tager projektparterne et vigtigt skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling for fremtidens brintinfrastruktur falder på plads. 

Vi ser meget frem til at bevæge os væk fra skrivebordsundersøgelserne og tage skridtet videre i den rivende udvikling inden for den danske PtX- og brintsektor. Det bliver Evidas første rørførte brintinfrastruktur, der skal være med til, at vi bliver klar til at understøtte fremtidens behov for transport af brint,” siger Kim Søgård Bering Kristensen, Evidas administrerende direktør.

Fra venstre: Kim Søgård Bering Kristensen, Direktør, Evida. Christopher Sorensen, CEO, GreenLab. Steen Bitsch, CEO, Vestjyllands Andel. 

Grøn brint fra Power-to-X
Rørstrækningen vil til en start forbinde Power-to-X projektet GreenHyScales brintproduktionsanlæg i GreenLab og Vestjyllands Andels “Søstjernefabrik”, som kan bruge brinten som alternativ til naturgas og hermed fortrænge fossile brændsler ved indirekte elektrificering. På sigt skal strækningen udvides, når de næste brintproducenter og -forbrugere hos GreenLab får et brintbehov. Det vil give vigtig viden, som kan udnyttes, hvis en regional brintinfrastruktur mellem Mariager Fjord og Skive skal idriftsættes i 2026, som ClusterNortH2-alliancen har sat som mål. 

”Vi er stolte af, at vi i fællesskab med projektpartnerne går forrest for at få etableret en Power-to-X drevet brintinfrastruktur i Danmark.  Derudover et det vigtigt for os at få skabt en cirkulær økonomi i GreenLab, hvor PtX er iscenesat i en klyngemodel på tværs af sektorer. På denne måde kan vi på endnu bedre vis understøtte partnerne i vores grønne industripark. Det muliggør også, at vores partnere kan tilpasse brintforsyningen afhængig af deres egen drift og produktion. På sigt ser vi frem til at blive tilkoblet en fælles brintinfrastruktur i det midt- og nordjyske, hvor vi kan bidrage med brint fra vores 100 MW Power-to-X GreenHyScale-projekt,” siger Christopher Sorensen, CEO, GreenLab. 

Grafisk illustration af brintrørstrækningen hos GreenLab i Skive

Stort potentiale 
På den såkaldte ”Søstjernefabrik”, som har været en del af GreenLab siden 2018, forarbejder Vestjyllands Andel marineråvarer til lokalt produceret protein. Og grovvareselskabet ser et stort potentiale i at bruge brint som grønt energi-alternativ til nogle af de industrielle processer. 

- Jo flere alternative forsyningslinjer, vi har i vores energiforbrug, jo mere risiko tager vi ud af produktionen. Derfor glæder vi os over at være en del af GreenHyScale-projektet, fordi det samtidig er i god tråd med Vestjyllands Andels ambitioner om at levere grønne løsninger til vores medlemmer og dansk landbrug i almindelighed. Ydermere er vores engagement i projektet i naturlig forlængelse af beslutningen om at bo i GreenLab. Dette er forhåbentlig startskuddet til at etablere endnu flere cirkulære løsninger på tværs af industriparken, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.  

Yderligere information - Kontaktoplysninger  

GreenLab  
Linda Fejerskov 
Communications Lead 
life@greenlab.dk 
+45 29 81 17 22 

Evida  
Mia Josiassen  
Kommunikations- og sekretariatschef 
miajo@evida.dk 
+45 25 19 40 64 

Vestjyllands Andel 
Brian Bøgh Kristensen 
Kommunikations-og marketingschef 
bbk@vja.dk 
+45 51 96 58 57

Læs mere om brintinfrastruktur: ClusterNortH2 projektrapport