klumme: Lad os gøre det pragmatiske, indtil vi kan gøre det perfekte

Klumme: Lad os gøre det pragmatiske, indtil vi kan gøre det perfekte

Metanisering af biogas er ikke den smukkeste løsning på den grønne omstilling, men den gør det muligt at fortrænge russisk naturgas midt i en energikrise og få hurtigt gang i Power-to-X. **Klumme af CTO, Anders Bøje Larsen

Hvis jeg havde skrevet denne klumme inden Ruslands invasion af Ukraine, havde budskabet været et andet. Dengang var jeg ikke fortaler for at bruge brint til at metanisere biogas. Brint er et ædelt stof, som vi bruger mange kræfter på at frembringe via elektrolyse i komplicerede Power-to-X-processer, og jeg syntes det var for fint til bare at blive brændt af som gas.

Men historien gik som bekendt sin gang, og i dag er jeg af en anden opfattelse – her vil jeg gerne forklare hvorfor.

Metanisering af biogas er en proces, hvor grøn brint tilsættes biogasproduktionen, hvilket får den CO2, der er i biogassen, til at binde sig til brinten. Dermed skaber man metaniseret biogas, hvilket har flere fordele. For det første udnytter man biogassen bedre, fordi den CO2, der ellers skulle have været udskilt, nu indgår i en ny sammenhæng. På den måde får man mere gas ud af den samme mængde biomasse. For det andet kan den metaniserede biogas bruges til alt det, som naturgas bruges til i dag, og dermed kan den være med til at fortrænge naturgasforbruget – noget vi har en stor interesse i som konsekvens af gaskrisen.

Men det stopper ikke der. En af de store udfordringer ved Power-to-X-produktion er spørgsmålet om, hvad vi skal gøre af al den brint, vi fremstiller, indtil vi har en velfungerende og effektiv brintinfrastruktur, der kan transportere brinten rundt til de industrier og den tunge transport, der vil benytte sig af den. Den infrastruktur er fem-syv år ude i fremtiden. Til gengæld har vi i Danmark mange biogasanlæg, som i stor stil er koblet op på naturgasnettet. Et gasnet, der er veludbygget og har mange år i sig endnu.

Så med metaniseringen af biogas løser vi altså tre her-og-nu udfordringer: Vi sikrer værdikæden, idet vi får en aftager til den grønne brint, der kan produceres på de nye Power-to-X-anlæg, vi fortrænger den russiske naturgas ved at udnytte biomassen bedre og vi skaber større forsyningssikkerhed generelt. Dermed kan vi forhindre, at den grønne omstilling går helt i stå imens de storpolitiske storme raser.

Det er ellers en reel bekymring – man kunne f.eks. læse i sidste uge, at industrien har nedbragt sit gasforbrug med 17% som konsekvens af gaskrisen, men at gassen i de fleste tilfælde er blevet erstattet af fossile brændsler. Dermed sættes den grønne omstilling lige nu reelt på pause – det vil metanisering kunne dæmme op for.

Vores ambition skal stadig være at skabe et elektrificeret energisystem, der i høj grad kører på grøn el og grøn brint. Kun på den måde kan vi skabe en ægte grøn omstilling. Men indtil vi kan indfri den ambition, skal vi være pragmatiske og løsningsorienterede – og her indgår metanisering af biogas som en oplagt brik, der kan få os hurtigt i gang med Power-to-X.

*Klumme af CTO, Anders Bøje Larsen