GreenLab og AAU underskriver samarbejdsaftale

GreenLab og Aalborg Universitet skal sammen udvikle og demonstrere nye, grønne teknologier

Aalborg Universitet og GreenLab underskriver i dag en formel samarbejdsaftale, der danner grundlaget for en fælles forskningsplatform. Fokus bliver særligt på udvikling og demonstration af intelligente energisystemer i storskala med vægt på sektorkobling og uddannelses- og kompetenceudvikling til næste generation på arbejdsmarkedet.

GreenLab og Aalborg Universitet har i dag indgået et formelt samarbejde, der skal danne grundlag for en fælles forskningsplatform. Fokus er særligt på udvikling og demonstration af intelligente energisystemer i storskala med vægt på sektorkobling samt uddannelses- og kompetenceudvikling til næste generation på arbejdsmarkedet.

Et stærk samarbejde

GreenLab og Aalborg Universitet har i forvejen et stærkt samarbejde, og forskere fra Aalborg Universitet har været drivkraften i forskningsprojekter i regi af GreenLab vedrørende design og replikation af industrielle symbioser, lagring af vedvarende energi i smeltet salt m.m.

Formålet med samarbejdet er at udnytte synergier og skabe udvikling inden for intelligent, integreret energi. Emner af fælles interesse omfatter sektorintegration, cirkulær økonomi, storskala energilagring, Power-to-X (PtX), Carbon Capture and Storage, miljøteknologi, digitale løsninger og den overordnede udvikling af fremtidens energisystem. Samarbejdet omfatter primært Det Ingeniør- og -Naturvidenskabelige Fakultet. 

Teknologisk udvikling speedes op

I kraft af den formelle samarbejdsaftale, der nu er indgået, får Aalborg Universitet mulighed for at lave store demonstrationsprojekter i GreenLab Skives faciliteter. Det kan forkorte den tid, det tager at teste innovative teknologiløsninger og tilpasse dem til markedet.

“Partnerskabet med GreenLab Skive A/S rummer store muligheder for at speede udviklingen af Power-to-X og andre teknologier til grøn energiomstilling op – ikke mindst i kraft af den volumen, der er i partnerskabet med rum til mange og forskellige projekter. Det giver mig samlet set en klar forventning om, at vi får sat vores forskningsbaserede viden godt i spil, så den kan blive anvendt til glæde for industrien, forbrugerne og samfundet,” fortæller dekan Mogens Rysholt Poulsen fra det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Øvrige emner, som kommer til at indgå i samarbejdet, er smart styring, digital twins, Power-to-X, sektorintegration, cirkulær økonomi, storskala energilagring, Carbon Capture and Storage, miljøteknologi og den overordnede udvikling af fremtidens energisystem.

 

 

En del af Innovationscenteret og forskningsplatformen 

Aalborg Universitet kommer også til at blive en vigtig del af GreenLabs kommende Innovationscenter – et grønt fyrtårn for alle de forsknings-, uddannelses- og innovationsaktiviteter, der foregår i GreenLab samt et samlingspunkt for industri, forskere, studerende og fremtidens uddannelser. Aalborg Universitet vil både bidrage med input til udviklingen af GreenLabs forskningsplatform og også indgå i centerets daglige aktiviteter forbundet med forskning i intelligent energi, kommerciel R&D, vidensdelingsaktiviteter og meget mere. Det er også planen, at DTU, Klimafonden Skive og Skive Kommune vil etablere en forskningsresidens i Skive, hvor forskere fra de tekniske universiteter i Danmark kan bo, mens de laver projekter i GreenLab og andre steder i regionen. 

”Vi er meget glade for at have formaliseret samarbejdet med Aalborg Universitet. Samarbejdsaftalen muliggør at vi kan accelerere vidensdeling, udvikle storskala demonstrationsprojekter og forske i smarte energisystemer i fællesskab. Et af GreenLabs hovedformål er at udforske og afprøve nye, integrerede energisystemer, og det kan kun lykkes, når studerende, forskere og virksomheder arbejder sammen, " siger COO hos GreenLab, Thomas Hagelund Helsgaun.