GreenLab bliver testzone

Historisk testzonetilladelse til GreenLab baner vejen for 100% udnyttelse af grøn strøm

GreenLab er af regeringen udnævnt til officiel regulatorisk testzone. Med testzonetilladelsen giver Energistyrelsen GreenLab dispensation for elforsyningsloven, så Danmark kommer et skridt tættere på at kunne løse en af de største udfordringer i den grønne omstilling: Integrationen af store mængder vedvarende energi i energisystemet. Aldrig tidligere har myndighederne givet en sådan tilladelse på energiområdet.

Energistyrelsen udnævner den 5. maj 2021 GreenLab i Skive til regulatorisk testzone. I den regulatoriske testzone giver de danske myndigheder dispensation fra elforsyningsloven. Det gør det muligt for GreenLabs industri- og energipark med sit netværk af grønne virksomheder, der deler hinandens overskudsenergi, at udforske nye metoder inden for energiområdet. Fremover kan GreenLab teste innovative forretningsmodeller eller ny teknologi, som hidtil er stødt på barrierer i den gældende elforsyningslovgivning.

Ideen er, at aktører kan opstille fælles energiproduktion og -forbrug uden at påvirke det eksisterende, kollektive energinet negativt – man laver en såkaldt ”indfødningszone” til en større mængde grøn strøm.

Det er vigtigt, at testzonen på sigt leverer løsningsforslag til, hvordan man kan skabe de bedst mulige samfundsfordele ved elnettet uden at gå på kompromis med konceptet om et kollektivt elnet.

Vi tror på, at Danmark skal etablere mange flere industrielle energifællesskaber, som ligesom Greenlab i Skive, sammentænker energiproduktion, industri, landbrug og Power-to-X. Det er nøglen til en omkostningseffektiv grøn omstilling, siger Christopher Sorensen, CEO i GreenLab.

Den første testzone af sin slags
GreenLabs testzone bliver unik, fordi energiproduktion, industri, landbrug og Power-to-X hos GreenLab er integreret. 

Intentionen er, at testzonen bliver en overgangsordning, som skal bevise, at konceptet fungerer og kan overføres til endnu større skala.

På sigt er det målet, at GreenLab kan danne model for den fremtidige indretning af det danske energisystem. Tilladelsen er historisk, for aldrig tidligere har de danske energimyndigheder givet en lignende dispensation. I hovedtræk består modellen af at forbinde energiproduktionen direkte med forbruget. Fremtidens energiproduktion skal opsættes tæt på forbruget, ligesom nyt forbrug skal etableres i nærheden af energiproduktionen. Det er opskriften på at aflaste elnettet fra de store mængder elektricitet, som den grønne omstilling uundgåeligt vil føre med sig.

Udover GreenLab, udnævner Energistyrelsen også Siemens Gamesas brintprojekt i Brande til regulatorisk testzone.

Grøn nytænkning
Testzonen er vigtig, fordi en af de største udfordringer i den grønne omstilling er, at vores energiinfrastruktur er overbelastet. Elnettet har ikke kapacitet til at rumme al den grønne strøm, som vi skal bruge til at elektrificere vores samfund for at reducere Danmarks CO2-udledninger. Og vi skal bruge rigtig meget grøn strøm for at omstille samfundet til et grønt forbrug: Biler, busser og tog skal elektrificeres; både industrien og landbruget skal baseres på grønne alternative energikilder; og vores boliger skal opvarmes med grøn strøm.

”Testzonen fritager potentielt samfundet for en væsentlig omkostningsbyrde. Hvis vi blot fortsætter med at koble nye vindmølle- og solcelleparker til det eksisterende energisystem, vil det medføre enorme belastninger på kapaciteten i elnettet såvel som ekstraregninger for forbrugeren. Med testzonetilladelsen bliver det nu muligt at afprøve nye teknologier og innovative forretningsmodeller i praksis med det formål at afhjælpe det overbelastede elnet og sikre en hurtigere grøn omstilling”, siger CEO i GreenLab Christopher Sorensen.

Testzonen bliver gjort mulig af et innovativt samarbejde mellem GreenLab og N1, som er DSO (Distribution Service Operator) lokalt i GreenLabs område i Skive.

Den regulatoriske testzone skal være med til at stille skarpt på, hvor den nuværende regulering sætter grænser for nye tiltag, der kan gøre os klogere på, hvordan fremtidens energiregulering bør se ud. Vi håber, at arbejdet og modellen kan være med til at skabe klarere retningslinjer og arbejdsfordeling, så testzonen på den måde kan bruges til at indsamle vigtig viden til brug for udviklingen af nye fremtidige modeller for energiregulering, siger Daniel Skovsbo Erichsen, VP Marked og Udvikling, N1.