Generalforsamling i GreenLab 2023

2022 var endnu et positivt år i GreenLab

Der blev afholdt generalforsamling i GreenLab onsdag d. 12/4, og der var udbredt tilfredshed med den store aktivitet og udvikling, GreenLab har oplevet i 2022.

Bestyrelse og aktionærer i GreenLab kunne med tilfredshed se tilbage på 2022 ved sidste uges generalforsamling. Med gennemgangen af årsberetningen stod det klart, at industriparken igen i 2022 nåede sine målsætninger og mere til. 2022 var et år med stor anerkendelse af GreenLab – både i form af investeringer og i form af de samarbejder, der er blevet indgået, de events, man har præsenteret ved og de mange prominente gæster, parken har modtaget.  


Årsregnskab på linje med budgettet 
GreenLab realiserede i regnskabsår 2022 et resultat på -27.600 millioner kr. hvilket er helt på linje med de budgetterede investeringer og den langsigtede plan som selskabet følger. GreenLab er sat i verden for at bidrage til den grønne omstilling og gøre det på en måde, der sikrer lokal vækst og egnsudvikling, samtidig med at der bygges en model der peger fremad og er anvendelig globalt.

 

Det kræver et bredt perspektiv og en systemisk tilgang, og dermed også en større og langsigtet investering i forskning og udvikling, innovationsprocesser, og ikke mindst opbygning af et team der er i stand til at fuldføre opgaven. GreenLab er taknemmelig for aktionærernes fortsatte opbakning og villighed til at læne sig ind i det ukendte sammen og sammen træde vejen til en grønnere fremtid. Tak til Norlys, Spar Vest Fonden, Skive Kommune og Klimafonden Skive.

Stig P. Christensen udtræder af bestyrelsen 
Klimafonden Skive har udnyttet muligheden i ejeraftalen for at sælge en andel af sine aktier til Norlys. Dette betyder efter ejeraftalen, at Klimafonden Skive ikke længere kan udpege et medlem af bestyrelsen. Stig P. Christensen udtræder derfor af bestyrelsen efter at have været med på GreenLabs rejse fra begyndelsen, og formand Gert Vinther Jørgensen takkede for den store indsats.  

 Grøn omstilling i aktion 
Bestyrelse og aktionærer rundede dagen af med en gåtur i parken for at se på de seneste konkrete skridt i den grønne omstilling, nemlig GreenLabs nyoprettede driftsbygning der bl.a. indeholder vandbehandling og nitrogenforsyning. Green Hydrogen Systems’ 6MW Power-to-X testmodul – det første og største af sin art – blev også vist frem, og ligeledes forberedelserne til Danmarks første kommercielle brintrør, som Evida snart etablerer. 

Se GreenLabs årsberetning for 2022 her: