Første spadestik: Stiesdals SkyClean anlæg

Første spadestik i dag: Stiesdals SkyClean anlæg i GreenLab kan binde CO2 til jorden i mindst 500 år

I dag tages første spadestik til Stiesdals SkyClean pilotanlæg i GreenLab, Skive. Anlægget skal både lave biobrændstof og vise, hvordan rest-biomasse fra landbruget kan blive til biokul, der binder CO2 til jorden og forbedrer jordkvaliteten. På længere sigt er det planen at kombinere SkyClean-teknologien med grøn brint og for eksempel lave CO2-negativt flybrændstof. Anlægget skaber således en øjeblikkelig CO2-reduktion og peger samtidig fremad mod en fremtid med grønt brændstof.

På vej mod et grønnere landbrug
Helt i overensstemmelse med tidsplanen tager Stiesdal i dag det første spadestik til deres 2MW pilotanlæg i GreenLab. Anlægget huser den såkaldte SkyClean-teknologi, der kan få en central rolle i nedbringelsen af landbrugets CO2-udledninger. Netop landbruget står overfor betydelige krav om at reducere deres bidrag til klimaforandringerne, og eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet anslår, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent med SkyClean-teknologien.

Biokul får CO2 ud af atmosfæren og gør jorden bedre
Kernen i SkyClean er en proces, hvor organisk affald fra land- og skovbrug blandt andet omdannes til såkaldt biokul. Biokullet indeholder de fleste af gødningsstofferne i landbrugsaffaldet og kan let spredes ud som gødning på landbrugsjord – på den måde forbedres kulstofindholdet i udpint jord. Biokul forbedrer også vandtransport i lerjord og tilbageholder vand i sandjord – samtidig med at den binder CO2 til jorden i mindst 500 år.

Citat, Uffe Lykke Eriksen, chefingeniør, Stiesdal A/S:
”Det er en god dag for os, for nu kommer vi et stort skridt videre med en teknologi, som vi venter os meget af. SkyClean kan både opfange og lagre CO2 og producere grønne brændstoffer. Det er en teknologi, som virkelig kan levere i kampen for at modvirke klimaforandringerne. I dag skruer vi op for udviklingshastigheden og starter byggeriet af et anlæg her ved GreenLab, som sine 2.000 kilowatt (kW) er ti gange større end vores nuværende testanlæg. Det kommer til at give os den erfaring, vi skal bruge hen imod fuld kommercialisering af teknologien, hvor vi forventer at bygge SkyClean-anlæg på 20 megawatt (MW) altså ti gange større endnu. En effekt på 20 MW er noget større end selv de største havvindmøller i dag og sikrer lagring af henved 40.000 tons CO2 årligt.”

Han siger videre: ”For os er GreenLab en stærk lokation, fordi vi kommer i selskab med andre vigtige teknologier i den grønne omstilling, og SkyClean passer godt ind hos GreenLab med sin klimafokuserede kobling af landbrug og industri.

På længere sigt vil det være interessant for os at se på GreenLab som placering til nogle af vores andre teknologier i Stiesdal. Det kunne for eksempel være vores kommende elektrolyseanlæg HydroGen, som producerer billig grøn brint og som vil være et godt match med GreenLabs fokus på Power-to-X i den grønne omstilling.”

Citat, Christopher Sorensen, CEO i GreenLab Skive
“ Med Stiesdals SkyClean-teknologi får landbrugets restprodukter en hovedrolle i den grønne omstilling, og det passer perfekt ind i GreenLabs filosofi om cirkulær økonomi og sektorkobling. Stiesdals pyrolyse-baserede teknologi er den perfekte partner til grøn PtX-brint og CO2-negativt flybrændstof – man bliver simpelthen i stand til at gemme mere CO2, end man producerer.

Stiesdal passer rigtig godt sammen med GreenLab, der som grøn industriklynge forbinder landbrug, tranport og grøn industri og skaber en økonomisk fordel for alle. Vi er derfor meget glade for, at vi går i gang med at realisere projektet i dag”

Om GreenLab

GreenLab er en grøn industripark, en teknologi-katalysator og et nationalt forskningscenter for grøn energi. Her udvikles fremtidens grønne løsninger i samarbejde med ledende nationale og internationale partnere. Ambitionen er at eksportere GreenLabs model for teknologi og samarbejde til resten af verden.

Let’s Create A Power Shift!

Om Stiesdal

Stiesdal A/S driver fire datterselskaber med fokus på hver sin grønne teknologi: 

Stiesdal Offshore Technologies har udviklet det modulbaserede flydende havvindmøllefundament Tetra, som kan produceres hurtigere og billigere end andre løsninger på markedet. 

Stiesdal Storage Technologies har udviklet energilagringsløsningen GridScale, der kan gemme strøm i form af varme i knuste sten. 

Stiesdal PtX Technologies har udviklet brintteknologien HydroGen, som er en ny type elektrolysesystem, der kan omdanne strøm til brint billigere end andre elektrolyseteknologier på markedet. 

Stiesdal Fuel Technologies har udviklet SkyClean-teknologien, som kan producere CO2-negativt brændstof til fly.