Første brintrør til Power-to-X er i jorden

De første brintrør til Power-to-X er lagt i jorden

Evida har sat spaden i jorden til den første rørførte brintinfrastruktur i GreenLab ved Skive. Rørene skal fyldes med grøn brint fra Power-to-X-anlægget, der er på vej i GreenLab, og i første omgang skal brinten bruges af Vestjylland Andels “Søstjernefabrik”.

Der blev skrevet grøn historie i dag, da Evida brød jorden til den første rørførte brintinfrastruktur koblet til Power-to-X i GreenLab ved Skive. I første omgang skal rørene fyldes med brint fra et 6 MW Power-to-X testanlæg, som allerede er ved at blive installeret og testet i GreenLab af elektrolysevirksomheden Green Hydrogen Systems. I de forgange måneder har projektpartnerne arbejdet tæt sammen med myndighederne i arbejdet med en effektiv designproces og udbudsfase. Det samarbejde har nu resulteret i, at anlægsarbejdet er gået i gang.

Det er en milepæl, at vi har taget spadestikket til rørført infrastruktur til brint. Den grønne gasart kan få en hovedrolle i omstillingen af Danmarks energisystem, når vi de kommende år skal finde bedre og grønnere løsninger. Der er tale om en teststrækning, hvor vi gør os erfaringer, og vi har allerede lært meget fra den proces, vi har kørt indtil nu. Derfor er det et vigtigt projekt for os og energibranchen”, siger Kim Søgård Bering Kristensen, CEO i Evida.

Power-to-X kræver rør til brint
Power-to-X er en lovende grøn teknologi, men den kommer kun til sin ret, hvis den grønne brint, der produceres, kan distribueres til relevante aftagere. Derfor har GreenLab, Evida og Vestjyllands Andel siden efteråret 2022 gennem projektet “HySymbiosisNet” samarbejdet om udviklingen af en rørført brintinfrastruktur i GreenLab. GreenLab er et oplagt sted at teste infrastrukturen, fordi den grønne industripark danner ramme om Danmarks første store Power-to-X anlæg på 100MW – det såkaldte GreenHyScale projekt.

Første skridt mod national infrastruktur
Rørene, der nu bliver lagt i jorden, skal forbinde det 100 MW store GreenHyScale-projekts brintproduktion og Vestjylland Andels “Søstjernefabrik”. Der er tale om en teststrækning på 0,5 km, og den første brint forventes at flyde igennem rørene i løbet af 2023.

Med etableringen af teststrækningen tager projektparterne et vigtigt skridt mod en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur, der samtidig er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling for fremtidens brintinfrastruktur falder på plads

Cirkulær energi i praksis
Brintinfrastrukturen bliver en del af GreenLabs unikke SymbiosisNet, som forbinder virksomhederne i parken og muliggør udveksling af overskudsenergi og ressourcer. Power-to-X og den kommende brintinfrastruktur skal bidrage til at videreudvikle den cirkulære værdikæde i GreenLab og sikre, at brinten udnyttes på bedst mulig vis i parken.

I GreenLab arbejder vi med den grønne omstilling i praksis, ikke i teorien. Derfor er vi stolte over, at vi kan lægge jord til én af Danmarks første, rørførte PtX-brintinfrastruktur. Det mest effektive er at udnytte brinten der, hvor den produceres, og vi vil gerne vise, hvordan en industriklynge som GreenLab er den perfekte ramme for etableringen af Power-to-X-anlæg, der kobles direkte til industrien. Det glæder vi os til at få demonstreret i praksis”, siger Christopher Sorensne, CEO i GreenLab.

Faktaboks HySymbiosisNet:

Partnerne bag HySymbiosisNet er Evida, GreenLab, Vestjyllands Andel. I første fase skal der etableres ca. 500 meter stålrør inklusiv en modtager- og afgangsstation ved hhv. Vestjyllands Andel som forbruger og GreenHyScale som producent.

Faktaboks GreenHyScale:

GreenHyScale er et €30 MIO EU-støttet Power-to-X projekt, der har til formål at afsøge, hvordan grøn brint kan produceres i stor skala. Målet er et 100 MW elektrolyseanlæg, der skal bygges i GreenLab, men som skal kunne repliceres i hele verden. Læs mere om projektet og projektpartnerne her: https://greenhyscale.eu/

Yderligere information, kontakt

GreenLab
Linda Fejerskov
Communications Lead
life@greenlab.dk
+45 29 81 17 22