Bestyrelsesnyt i GreenLab

Formandsskifte og nye profiler i GreenLabs bestyrelse

Ejerforholdene i GreenLab er ændret efter Norlys’ betydelige investering i slutningen af 2022. Dermed sker der også ændringer i GreenLabs bestyrelse, hvor bl.a. Norlys’ EVP og Group CFO, Gert Vinther Jørgensen, træder til som ny formand, og en række bestyrelsesmedlemmer takker af efter en stor indsats i GreenLabs formative år.

Med det nye års komme træder GreenLab ind i en ny fase, idet hovedejeren nu er energiselskabet Norlys i modsætning til tidligere, hvor ejerskabet var ligeligt fordelt imellem Skive Kommune, Spar Vest Fonden og Norlys, og med Klimafonden Skive som stiftende minoritetsejer. GreenLab er dermed ikke længere i en opstartsfase, men skal i højere grad fokusere på at sætte grønne teknologier i drift, udvikle nye energisystemer og få endnu flere virksomheder til industriparken. Samtidig klargøres selskabet til en skelsættende, global rejse, hvor læringen fra Skive skal implementeres andre steder i Danmark og verden – og det kommer til at kræve nye kompetencer.

De nye ejerforhold medfører derfor også en række udskiftninger og omrokeringer i GreenLabs bestyrelse. Således skifter formandsposten hænder, og Stig P. Christensen, som har været med fra start, overlader titlen til Norlys’ EVP og Group CFO, Gert Vinther Jørgensen, der indtrådte i bestyrelsen som menigt medlem for nylig.

”Det har været en stor ære at være med fra GreenLabs spæde start, først i Klimafonden og siden med etableringen af GreenLab Skive A/S, og at se vores idé vokse sig stærk og levedygtig”, siger afgående formand, Stig P. Christensen, og fortsætter, ”Vi ramte det helt rigtige tidspunkt at bygge en grøn industripark på, og jeg er meget stolt over det fællesskab, vi er lykkedes med at skabe om symbiosenettet og den lokale erhvervsudvikling, der er fulgt med.”

Den tiltrædende formand, Gert Vinther Jørgensen, kommer med en dyb indsigt i energibranchen og en bred erfaring fra energi- og finanssektoren. Han glæder sig til at gøre en forskel i GreenLab, og siger ”i GreenLab kan man se fremtidens energisystem blive bygget for øjnene af en – her er Power-to-X og sektorkobling ikke teori, men virkelighed. Det passer rigtig godt ind i Norlys’ fokus på den grønne omstilling, og jeg ser frem til at bidrage med min erfaring til GreenLabs fortsatte udvikling”.

Udover formandsskiftet indtræder der også to nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Anders Vedel, som bliver næstformand, og Robbert Nickolaj Stecher. Anders Vedel er Chief Scientific Advisor til direktion og bestyrelse i Vestas og kendt som en institution i vindmølleindustrien og den grønne energisektor, og Robbert Nickolaj Stecher er direktør for strategi og forretningsudvikling i Norlys.

Anders Vedel siger, ”Vindmølleindustrien var Danmarks første store showcase for grøn energi, og GreenLab er klar til at løfte den arv og tage skridtet videre med teknologier og energisystemer, der kan flytte den grønne omstilling yderligere og skabe en ny eksportsucces. Jeg glæder mig til at bruge min erfaring til at hjælpe med netop det”.

GreenLab siger derudover også farvel til fire bestyrelsesmedlemmer.

Først og fremmest skal lyde en stor tak til afgående næstformand, Toke Foss, der er ejer af og bestyrelsesformand i den Skive-baserede teknologivirksomhed DEIF. Toke Foss udgjorde sammen med Stig P. Christensen og Holger Blok selskabets første bestyrelse og har, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, bidraget betydeligt til GreenLabs udvikling og arbejdet hårdt for at få ideen om en grøn og cirkulær industripark til at blive til virkelighed. Derudover vil bestyrelsen også gerne takke afgående medlemmer Holger Blok, tidligere direktør i Eniig og repræsentant for Norlys, Kim Jepsen, 2. viceborgmester i Skive og Bente Østergaard, ligeledes udpeget af Skive Kommune, som forlod bestyrelsen tidligere på året.

Stig P. Christensen fortsætter i det nye år som menigt medlem af bestyrelsen på vegne af Klimafonden Skive, og derudover fortsætter Anne Zachariassen, COO for Aarhus Havn, Peter Højsgaard, direktør i Spar Vest Fonden og Skive Kommunes borgmester Peder C. Kirkegaard.

Den nye bestyrelse samles første gang i slutningen af januar, og selskabet starter det nye år med at indvie ny driftsbygning som skal huse GreenLabs første brintmodul, der forventes i løbet af første halvår.

GreenLabs bestyrelse fotograferet december, 2022 i forbindelse med underskriftceremonien for den nye ejeraftale.

Fra venstre mod højre: Borgmester, Peder C. Kirkegaard, Toke Foss, Holger Blok, Anne Zachariasen, Lars Bo Jensen, Peter Højsgaard, Kim Jepsen, Christopher Sorensen, Stig P. Christensen og nederst til højre ny bestyrelsesformand, Gert Vinther Jørgensen.