Aarhus Maskinmesterskole bliver en del af GreenLab

Stigende behov for maskinmestre inden for den grønne omstilling: Aarhus Maskinmesterskole bliver en del af GreenLab

Den grønne omstilling stiller krav om specialiseret arbejdskraft, og efterspørgslen på maskinmestre er stigende. Derfor har GreenLab Skive nu indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) for at imødekomme efterspørgslen på maskinmestre inden for den grønne omstilling og herunder Power-to-X.

Et grønt samarbejde, lige til højrebenet
I forbindelse med GreenLab Skives vokseværk og den nye testzonetilladelse vil der blive brug for flere hænder til at drifte og optimere de virksomheder og kommende Power-to-X anlæg, som bliver en del af Skiveegnen og den grønne energipark.

I forbindelse med, at maskinmesteruddannelsen starter op i Viborg i august 2021, skal et nyt samarbejde mellem AAMS og GreenLab Skive derfor understøtte regionens behov for at få veluddannede maskinmestre, som, foruden maskinmesteruddannelsens brede polytekniske kompetencer, har et fokus på bæredygtige energiløsninger.

Som en del af GreenLabs testzonebevilling og udvidelsen på 70 hektar ser GreenLab en lys fremtid for grønne maskinmestre, da der kommer en tilflytning af virksomheder og herunder også Power-to-X anlæg, som alle får brug for en grøn maskinmester.

”Samarbejdet mellem AAMS og GreenLab er et skridt på vejen mod realiseringen af vores ambition om at være en central spiller på uddannelsesområdet og kompetenceudvikling i sektoren”, siger Philip Sviatchenko, der er Business Innovation Lead i GreenLab Skive.

Han bakkes op af rektor for Aarhus Maskinmesterskole, Anders Hanberg Sørensen, der ser samarbejdet med GreenLab som et led i at klæde maskinmestrene på til fremtidens grønne løsninger:
”Den grønne omstilling fylder meget for vores maskinmestre, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Maskinmestrene bidrager dagligt ude i virksomhederne til at finde nye løsninger og veje til at optimere energiforbruget og omsætte energien på en bæredygtig måde”, siger Anders Hanberg Sørensen.

Vidensdeling og netværk
Samarbejdet mellem Aarhus Maskinmesterskole og GreenLab vil blandt andet indebære vidensdeling, relevante faglige begivenheder og netværksskabende aktiviteter. Herunder kan potentielle aktiviteter inkludere sommerskole, studenterforløb og projektbaserede samarbejder.

Business Innovation Lead hos GreenLab, Philip Sviatchenko, har været drivkraften bag samarbejdsaftalen, og han ser et stort potentiale i samarbejdet med Aarhus Maskinmesterskole:

”Ambitionen er at forankre samarbejdets aktiviteter i vores GreenLab Academy, hvor vi sammen med vores partnere vil skabe en moderne uddannelsesplatform, hvor kompetence- og virksomhedsudvikling bliver tæt forankret. I GreenLab skaber vi et miljø, der muliggør test i stor skala, og det er afgørende at vi kan tilbyde Aarhus Maskinmesterskole og øvrige uddannelsespartnere Work-based learning (WBL), hvor praksis og teori møder hinanden.” Fortæller Philip Sviatchenko.

Maskinmestre har fokus på drift og optimering og Aarhus Maskinmesterskole vil derfor med sine mange studerende og erfarne medarbejdere være et godt supplement til det til tider forskningstunge DTU. Forskningen vil således kunne gå ”hånd i hånd” med drift og optimering, hvilket vil give Greenlab en unik styrkeposition.

Skive kan blive centrum for fremtidens grønne maskinmestre
Rektor for Aarhus Maskinmesterskole, Anders Hanberg Sørensen, besøger GreenLab Skive d. 27. maj, hvor samarbejdsaftalen underskrives af begge parter.

”På Aarhus Maskinmesterskole vil vi gerne bidrage aktivt til, at vores maskinmestre bliver klædt på til en fremtid med den grønne omstilling som omdrejningspunkt. Vi ser samarbejdet med GreenLab som et naturligt skridt i den grønne retning, og GreenLab Skives energiplatform og ressourcer kan give vores maskinmesterstuderende værdifuld viden om fremtidens grønne energiløsninger,” udtaler Rektor for Aarhus Maskinmesterskole, Anders Hanberg Sørensen.

Begge parter tror dermed på, at der er mulighed for at samarbejde om og skabe synergier omkring uddannelses- og kompetenceudviklings-aktiviteter der knytter sig til den grønne omstilling, sektorkobling og hybride energisystemer.

For yderligere informationer kontakt:

Philip Sviatchenko
Business Innovation Lead
GreenLab Skive
+45 2752 1452
phsv@greenlab.dk

Linda Fejerskov
Communications Consultant
GreenLab Skive
+45 2981 1722
life@greenlab.dk

Anders Hanberg Sørensen
Rektor
Aarhus Maskinmesterskole
+45 4122 7104
ahs@aams.dk

Fakta

  • I 2020 blev der optaget 1100 studerende på maskinmesteruddannelsen i Danmark. Heraf blev 286 optaget på Aarhus Maskinmesterskole
  • 10% af alle maskinmestre arbejder indenfor energiforsyning, vand og renovation
  • 12,5% af maskinmestrene arbejder indenfor skibsfart/offshore og hvert tredje jobopslag indenfor ”Det Blå Danmark”, efterspørger arbejdskraft med en bestemt uddannelse og herunder særligt maskinmestre
  • Øvrige maskinmestre arbejder indenfor sektorerne: service, handel og rådgivning – byggeri og anlæg samt industri. De har nøgleroller indenfor arbejdet med grøn omstilling
  • Det er reelt fuld beskæftigelse med kun 1,2 pct. ledighed svarende til 99 fuldtidsledige ved udgangen af 2019.

 

Kilder:
mmf.dk og Maritime Uddannelser